نوآوران امین
1401/06/02
08:43
سیمان خاش (#سخاش) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱۵.۲۲ درصدی فروش ...

سیمان خاش (#سخاش)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹✅افزایش ۱۵.۲۲ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۳۴.۲۹ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۵۸ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0