کارگزاری آبان
1400/05/24
11:06
📈زراعتی ها نیز امروز با گرایش مثبت افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. در این میان #آبین، #زکشت، #زفکا، #زگلدشت نیز منفی و متعادل داد و ستد می شوند.

📈زراعتی ها نیز امروز با گرایش مثبت افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. در این میان #آبین، #زکشت، #زفکا، #زگلدشت نیز منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0