پارسیس تحلیل
1399/10/06
09:33
" #ماهانه #خراسان رکورد فروش ماهانه در پتروشیمی خراسان شکست گزارش ماهانه خراسان نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 342 میلیارد تومان محصول شد...

" #ماهانه #خراسانرکورد فروش ماهانه در پتروشیمی خراسان شکستگزارش ماهانه خراسان نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۳۴۲ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۳۱ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۱۰۰ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۵۳۵ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0