بولتن اقتصادی
1399/08/12
12:25
حمایت قاطع نمایندگان از طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها 🔹 موافقان و مخالفان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به صورت یک فور...

حمایت قاطع نمایندگان از طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها🔹 موافقان و مخالفان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به صورت یک فوریتی تاکید داشتند که باید در مقابل بدعهدی و زورگویی طرف‌های برجام ایستاد و با رای قاطع به این طرح پاسخ متقابلی به آنها داد.

انتهای خبر

0
0