سهام بنیادی
1399/09/30
08:15
#نوری #آپدیت ۹۹/۹/۳۰ 📉 حمایت اصلی ۶۵۰۰ 🏴‍☠ حد ضرر ۶۰۰۰ 🏁 هدف اول ۸۷۲۰ 🏁 هدف بلند مدتی ۱۵۷۰۰ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#نوری #آپدیت ۹۹/۹/۳۰📉 حمایت اصلی ۶۵۰۰🏴☠ حد ضرر ۶۰۰۰🏁 هدف اول ۸۷۲۰🏁 هدف بلند مدتی ۱۵۷۰۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0