پایگاه خبری انتخاب
1399/08/18
13:05
♦️تعطیلی دو هفته‌ای تهران رسماً منتفی شد 🔹انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، با اشاره به تعطیلی دو هفته‌ای شهر تهران گفت: برای تعطیلی دو هفته‌ا...

♦️تعطیلی دو هفته‌ای تهران رسما منتفی شد🔹انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، با اشاره به تعطیلی دو هفته‌ای شهر تهران گفت: برای تعطیلی دو هفته‌ای تهران پیشنهادی داده شد، اما زمانی که ابعاد تعطیلی بررسی شد تصمیم گرفته شد که فعالیت گروه‌های دو، سه و چهار از ساعت ۱۸ به بعد متوقف شودجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Rp۷


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0