بهنام صمدی
1400/05/30
10:47
۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت/ قیمت گذاری دستوری لغو شود 🔹رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: لغوقیمت گذاری دستوری، لغو سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی...

۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت/ قیمت گذاری دستوری لغو شود🔹رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: لغوقیمت گذاری دستوری، لغو سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ثبات نرخ ارز، عدم صدور بخشنامه های متعدد و حل مشکلات بیمه و مالیات ازجمله درخواست های بخش خصوصی است.


@BehnamSamadi_ir

انتهای خبر

0
0