گنگ خواب دیده
1399/08/11
17:00
عین همین زنجیر علی دایی رو پارسال از گردن منم زدن، دو روز معطل آگاهی و دادسرا و پلیس بودم و ۱۰۰ هزار تومنم پول کپی و فرم و اینها دادم، پول تاکسی و ...

عین همین زنجیر علی دایی رو پارسال از گردن منم زدن، دو روز معطل آگاهی و دادسرا و پلیس بودم و ۱۰۰ هزار تومنم پول کپی و فرم و اینها دادم، پول تاکسی و هتل و آب معدنی بماند.یه روز فقط معطل بودیم که این پرونده به سرقت مربوطه یا کیف قاپی؟طوری دقت میکردن پرونده مال کدام بخشه که من فک کردم تیم ویژه میخواد تشکیل بشه برا پیگیری!!تهش بهم گفتن حالا ما دزدا رو گرفتیم مگه برا تو زنجیر میشه؟ الان اون شبانه فروخته و داده مواد خریده و کشیده رفته، تازه رییس دایره بهم گفت شما چرا این زنجیر می اندازی گردنت میای بیرون که ازت بدزدن؟ از جونت سیری؟ بعد گفت راه رفتن و آهسته و بیخیال بودنت هم که خوراک کار دزداست!!خلاصه دیگه دیدم چند دقیقه دیگه هم وایستم خودمم به جرم اخلال در امنیت عمومی دستگیر می کنن زدم بیرون.هیچی به هیچی!!


فقط نفهمیدم اون فرمها برا چی بود؟!حالا به ۴۸ ساعت نکشید دزد علی دایی رو گرفتن، حالا درسته اون علی داییه ولی دزد که فرقی نداره، چطوری ۴۸ ساعت نشد دستگیر شد؟ فیلم هم که چیزی نشون نمیداد؟ دزد دزده دیگه!!

انتهای خبر

0
0