کدال۳۶۰
1400/12/12
15:24
#تکمبا آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت کمباین سازی ایران 1400-12-12 15:24:45 (859428) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#تکمبا


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت کمباین سازی ایران۱۴۰۰-۱۲-۱۲ ۱۵:۲۴:۴۵ (۸۵۹۴۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0