حامیان بورس ایران
1399/08/12
11:38
🟢 #خودرو ( یگانه نماد سبز تابلوی بالا) سبز سبزم ریشه دارم من درختی استوارم! خریدهای سنگین و پرحجم و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیونی سهمی حقوقی های #ایرانخودرو ...

🟢 #خودرو ( یگانه نماد سبز تابلوی بالا)سبز سبزم ریشه دارم


من درختی استوارم!خریدهای سنگین و پرحجم و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیونی سهمی حقوقی های #ایرانخودرو و #سایپا رو جدی بگیرید در بازار سرمایه هیچ گربه ایی محض رضای خدا موش نمی گیرد!انتهای خبر

0
0