بتاسهم
1399/10/08
01:39
رهاورد اذر ماه برای #کی_بی_سی فقط درامد 50 میلیارد ریالی بود و جمعا به 4051 میلیارد ریال رسیده است اذر افت درامد داشته

رهاورد اذر ماه برای #کی_بی_سی فقط درامد ۵۰ میلیارد ریالی بود و جمعا به ۴۰۵۱ میلیارد ریال رسیده است اذر افت درامد داشته


انتهای خبر

0
0