نوآوران امین
1399/08/12
12:34
رییسی: گره زدن بازار و اقتصاد کشور به انتخابات آمریکا غلط است رییس قوه‌قضاییه: 🔹 گره زدن بازار و اقتصاد کشور به اینکه در آن سوی عالم چه کسی رییس‌ج...

رییسی: گره زدن بازار و اقتصاد کشور به انتخابات آمریکا غلط استرییس قوه‌قضاییه:


🔹 گره زدن بازار و اقتصاد کشور به اینکه در آن سوی عالم چه کسی رییس‌جمهور می‌شود، غلط است.


🔹 جریان تحریف دنبال آدرس غلط دادن است و دانشکده‌های آمریکایی و غربی این آدرس غلط‌ها را تدریس می‌کنند.


🔹 جریان تحریف دنبال بزک کردن چهره آمریکا در ایران است.


🔹 به هیچ عنوان نباید اجازه داد امنیت جامعه دچار مخاطره شود.


🔹 دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی در سراسر کشور طبق قانون موظفند تحرکات اشرار را زیرنظر بگیرند.

انتهای خبر

0
0