بورسینه
1400/03/04
14:00
📌بازدهی سرمایه‌‌گذاری در بورس در دراز مدت بیش از بازارهای رقیب است مهدی کریمی تفرشی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران: 🔹بهترین راه برای هدایت ...

📌 بازدهی سرمایه‌‌گذاری در بورس در دراز مدت بیش از بازارهای رقیب استمهدی کریمی تفرشی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران:


🔹بهترین راه برای هدایت حجم موجود نقدینگی در کشور به سمت تولید و مهمترین روش تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی از طریق بازار سهام است و این موضوع نباید فراموش شود که بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس در درازمدت بیش از بازارهای رقیب است.


🔸بورس اکنون رقیب جدی برای سیستم بانکی محسوب می‌شود و در صورت عدم استفاده از این بستر متضرر خواهیم شد.


🔹لازمه حضور شرکت‌ها در بورس وجود شفافیت در فعالیت‌های آنها است و شرکت‌ها از این طریق و با ورود به بازار سرمایه می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.👈🏻 برای مطالعه مشروح خبر کلیک کنیدانتهای خبر

0
0