بورس۲۴
1401/04/02
16:16
«کماسه» نتیجه مناقصه را اعلام کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری اعلام نمود عطف به برگزاری مناقصه جناب آقای قاسم باقری برنده مناقصه باطله برداری حدود ۴۰۰،۰۰۰ متر مکعب خاک در معادن شرکت واقع در شهرستان فیروزکوه گردید.

«کماسه» نتیجه مناقصه را اعلام کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تامین ماسه ریخته گری اعلام نمود عطف به برگزاری مناقصه جناب آقای قاسم باقری برنده مناقصه باطله برداری حدود ۴۰۰،۰۰۰ متر مکعب خاک در معادن شرکت واقع در شهرستان فیروزکوه گردید.

کماسه
انتهای خبر

0
0