اقتصاد ایران
1399/09/23
00:11
#غدشت حجم خوردن و دست به دست شدن سهم روی سقف کانال صعودی .‌ به نظر روزهای آتی بتونه سمت بالا حرکت کنه. 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

#غدشتحجم خوردن و دست به دست شدن سهم روی سقف کانال صعودی .به نظر روزهای آتی بتونه سمت بالا حرکت کنه.🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0