آواتحلیل
1399/08/11
11:46
#فملی #بورس_کالا 4000 تن مس کاتدی با قیمت 179537 تومان عرضه و 300 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فملی


#بورس_کالا


۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۱۷۹۵۳۷ تومان عرضه و ۳۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0