نیما آزادی |‌ Nima Azadi
1399/10/29
09:57
✅آقای همتی جان میگم یک لطفی کن همزمان که یک هیجان به بازار آزاد دادی دلار اومد پایین ، این نرخ نیما رو هم قربون دستت همون مدلی بیار پایین.

✅آقای همتی جانمیگم یک لطفی کن همزمان که یک هیجان به بازار آزاد دادی دلار اومد پایین ، این نرخ نیما رو هم قربون دستت همون مدلی بیار پایین.

انتهای خبر

0
0