مهدی رضایتی
1400/08/22
11:16
#نیروگاه پس از اصلاح قابل توجه قیمت در نمادهای نیروگاهی، اکنون افزایش نرخ انرژی از 65 تومان به 120 تومان می تواند PE صنعت را از 19 واحد به 7 واحد...

#نیروگاهپس از اصلاح قابل توجه قیمت در نمادهای نیروگاهی، اکنون افزایش نرخ انرژی از ۶۵ تومان به ۱۲۰ تومان می تواند PE صنعت را از ۱۹ واحد به ۷ واحد در سال ۱۴۰۱ برساند.افزایش نرخ برق برای صنایع بزرگ اجرایی شده و به مرور صنایع کوچکتر و خانوار را هم شامل می شود که با توجه به ورشکستگی نیروگاهها بخشی از تعدیل نرخ به این صنعت تخصیص پیدا می کند.هر چند معضل مطالبات و جریانات نقد حل نخواهد شد اما کمتر می شود.انتهای خبر

0
0