اسمارت بورس
1400/05/24
10:06
#خودروییها هم مثبت کردند در این گروه غیر از #خگستر که شرایط مناسبتری داره بین سهام بزرگ گروه #خساپا شرایط بهتری داره

#خودروییها هم مثبت کردند در این گروه غیر از #خگستر که شرایط مناسبتری داره بین سهام بزرگ گروه #خساپا شرایط بهتری داره


انتهای خبر

0
0