بولتن اقتصادی
1399/10/28
08:48
قدمت کشف و استخراج نفت در کشورهای خاورمیانه چاه شماره یک نام نخستین چاه نفت خاورمیانه است که در منطقه‌ای شهر مسجدسلیمان در استان خوزستان در سال ۱۹...

قدمت کشف و استخراج نفت در کشورهای خاورمیانهچاه شماره یک نام نخستین چاه نفت خاورمیانه است که در منطقه‌ای شهر مسجدسلیمان در استان خوزستان در سال ۱۹۰۸ کشف شده است. در همین سال جستجو برای نفت در کشور مصر هم در مقیاس کوچکی در سال ۱۹۰۸ انجام گرفت ولیکن تا اواسط دهه ۱۹۷۰ نتایج کافی بدست نیامد.کشور مصر در دهه ۱۹۸۰ یک تولید کننده مهم نفت شد در حالی که کل تولید آن از مقدار استاندارد خاورمیانه نسبتا کمتر بود.انتهای خبر

0
0