بورس۲۴
1401/05/05
10:34
«خودرو»مزایده در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایران خودرو خبر از برگزاری مزایده داد.

«خودرو»مزایده در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران خودرو خبر از برگزاری مزایده داد.شرکت اعلام نمود متقاضیان می توانند برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم های مربوطه، جهت احراز صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آگهی به معاونت مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۴۰ جاده مخصوص مراجعه نمایند


خودرو
انتهای خبر

0
0