کارگزاری آبان
1401/03/02
07:51
📊#واتی اطلاعیه 1401/03/01 *گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ موضو...

📊#واتی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


*گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰


موضوع قرارداد:واگذاری ۸۶.۳۶ درصد سهام شرکت فرآورده های ساختمانی (سهامی خاص)


طرف قرارداد:شرکت گروه توسعه صنعتی خودروسازی زر (سهامی خاص)


مبلغ قرارداد:۵,۵۸۳,۰۰۰ میلیون ریال


نحوه تسویه:همزمان با امضای قرارداد معادل ۲۵٪ از ثمن معامله معادل مبلغ ۱.۳۹۵.۷۵۰ میلیون ریال نقدا وصول گردید و الباقی ثمن معامله پس از ۶ماه تنفس (با اعمال کارمزد) و با احتساب ۱۸٪ کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه جمعا به مبلغ ۶.۶۸۲.۲۲۱ میلیون ریال در مدت ۴/۵ سال طی اقساط مساوی هر سه ماه یکبار و طی ۱۶ فقره چک دریافت گردید.


شرح جزئیات قرارداد:به منظور تضمین پرداخت اقساط ثمن معامله و حسن اجرای تمامی تعهدات قراردادی، یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۶.۶۸۲.۲۲۱ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ عهده بانک خاورمیانه و یک فقره چک به مبلغ ۸.۰۱۸.۶۶۵ میلیون ریال از خریدار اخذ گردید. ضمنا سود حاصل از فروش مذکور در صورتهای مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران و صورتهای مالی تلفیقی این شرکت، مبلغ ۵.۵۵۴ میلیارد ریال و به ازای هر سهم مبلغ ۱.۲۳۴ ریال می باشد.
انتهای خبر

0
0