نوآوران امین
1399/10/07
09:52
داروسازی دکتر عبیدی (#دعبید) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ⭕️کاهش (۸.۶۱) درص...

داروسازی دکتر عبیدی (#دعبید)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۸.۶۱) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۷.۷۳ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۵۷.۴ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0