نوآوران امین
1401/03/01
12:02
سیمان مازندران (#سمازن) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ✅افزایش ۳۸.۶۲ در...

سیمان مازندران (#سمازن)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰✅افزایش ۳۸.۶۲ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۱.۳۴ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۳۵.۶۷ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0