سهام بنیادی
1399/08/25
08:20
#درخواستی #خفولا ۹۹/۸/۲۵ 📈 درگیر مقاومت ۲۹۰۰ 🏴‍☠ حد ضرر ۲۸۰۰ 📉 حمایت اول ۲۱۵۰ 🏁 اهداف ۳۸۷۰ و ۶۹۷۰ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#درخواستی #خفولا ۹۹/۸/۲۵📈 درگیر مقاومت ۲۹۰۰🏴☠ حد ضرر ۲۸۰۰📉 حمایت اول ۲۱۵۰🏁 اهداف ۳۸۷۰ و ۶۹۷۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0