کارگزاری آبان
1401/03/30
08:53
📈صف خرید دی 912 میلیون سهم وسالت 78 میلیون سهم ونوین 64 میلیون سهم ستران 16 میلیون سهم وسرمد 16 میلیون سهم

📈صف خرید


دی ۹۱۲ میلیون سهم


وسالت ۷۸ میلیون سهم


ونوین ۶۴ میلیون سهم


ستران ۱۶ میلیون سهم


وسرمد ۱۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0