کانال کدال
1399/09/30
20:38
📊 نماد : زشگزا 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 🏭 شرکت: شير و گوشت زاگرس شهرکرد 🔸 مجم...

📊 نماد : زشگزا📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: شیر و گوشت زاگرس شهرکرد🔸 مجمع با افزایش سرمایه ۱۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت موافقت نمود.


🔹 آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال


♦️ مبلغ افزایش سرمایه ۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال✳️ قیمت تیوریک سهم : ۱۱,۳۷۸ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۱۳۶,۵۳۶ (ریال) و افزایش سرمایه ۱۱۰۰ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۱۱,۳۷۸ ریال می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #زشگزا #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴:۲۶:۰۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0