پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
11:40
معاون وزیر ارشاد: 🔹من نماینده هنرمندان نیستم، نماینده دولت جمهوری اسلامی هستم 🔹 قرار نیست معاون هنری ارشاد از هنرمندی که خلاف سیاست‌های نظام عمل ...

معاون وزیر ارشاد:


🔹من نماینده هنرمندان نیستم، نماینده دولت جمهوری اسلامی هستم🔹 قرار نیست معاون هنری ارشاد از هنرمندی که خلاف سیاست‌های نظام عمل می‌کند، حمایت کند🔹حمایت فقط شامل جریانی است که منشور هنر جمهوری اسلامی را تقویت کند؛ اگر هنرمندی با این سیاست‌ها همراهی کند، روی چشم ما جا داردجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲trr


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0