کدال۳۶۰
1400/01/31
14:44
#وامین خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی به طور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز 🔹 تاریخ جلسه: ساع...

#وامین


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی به طور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۴۰۰-۰۱-۳۱ ۱۴:۴۴:۴۸ (۷۳۸۲۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0