بولتن اقتصادی
1400/05/25
12:01
تعطیلی بزرگ‌ترین بازار صرافان افغانستان در کابل بزرگ‌ترین بازار صرافان افغانستان در کابل همچنان تعطیل است. ▫️ بزرگ‌ترین بازار صرافان افغانستان مو...

تعطیلی بزرگ‌ترین بازار صرافان افغانستان در کابلبزرگ‌ترین بازار صرافان افغانستان در کابل همچنان تعطیل است.▫️ بزرگ‌ترین بازار صرافان افغانستان موسوم به « سرای شاهزاده » که از صبح دیروز و با ورود طالبان بسته شد، همچنان تعطیل است.▫️تعطیلی این بازار در حالی است که طالبان اطمینان داده است امنیت اموال تاجران و صرافی ها را تامین می کند.

انتهای خبر

0
0