بورس۲۴
1401/01/08
15:03
مروری بر روند فروش در «زفکا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش اسفند ماه شرکت کشت و دامداری فکا منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

مروری بر روند فروش در «زفکا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش فروش اسفند ماه شرکت کشت و دامداری فکا منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.


شرکت کشت و دامداری فکا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ حدودا ۵۱۵ میلیارد تومان فروش داشته که ۴۹ میلیارد تومان در اسفند ماه کسب شده است.


زفکا
انتهای خبر

0
0