کدال۳۶۰
1401/03/17
16:13
#وکبهمن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ▪️ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در ...

#وکبهمن


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
▪️ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۵۷۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۶٪ افزایش داشته است.▪️ «وکبهمن» با سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۷,۸۷۱,۵۱۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۶:۱۴:۵۲ (۸۸۰۷۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0