کانال بترانس
1399/09/23
09:14
یادتونه گفتیم بین 1500 تا 1600 بازار به یک اصلاح زمانی نیاز داره.

یادتونه گفتیم بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ بازار به یک اصلاح زمانی نیاز داره.


انتهای خبر

0
0