بورس۳۶۵
1399/08/11
22:49
#چکاپا 🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز 🔸 توضیحات: رفتار حقوقی چکاپا را ببینید سهم در روند نزولی بود و در قیمت ۸۲۶ تومان ...

#چکاپا🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز🔸 توضیحات:رفتار حقوقی چکاپا را ببینیدسهم در روند نزولی بود و در قیمت ۸۲۶ تومان متعادل شد و در روند مثبت قرار گرفت در این روند مثبت حقوقی چنان عرضه کرد که سهم مجدد وارد روند نزولی شود و فقط در یک روز ۱۱۹ میلیارد تومان سهم فروخته که مجموع خرید های حقوقی را بعد از این فروش سنگین اگر حساب کنید به نصف این رقم هم نمی رسدو سهم بعد از خروج سنگین حقوقی در قیمت ۸۵۰ تومان امروز رسیده به ۵۴۳ تومان و حقوقی نه تنها هیچ حمایتی نمیکند بلکه با خرید های کم حجم باعث پر کردن منفی ۵ قیمت پایانی سهم می شودنابودی سرمایه سهام دار به این راحتی توسط حقوقی❕میله آبی میزان خرید حقوقی است و میله تو خالی فروش حقوقی و چارت قرمز رنگ قیمت سهم است


۹۹/۰۸/۱۱انتهای خبر

0
0