بورس۲۴
1401/02/27
13:28
نفوذ شاخص بورس به کانال ۱.۶ میلیون واحدی

شاخص کل قله ۱,۶ میلیون واحد را لمس کرد. ارزش معاملات خرد بیش از ۷,۶ هزار میلیارد تومان بود. پرمعامله ترین گروه های بازار امروز از لحاظ ریالی به ترتیب فلزی، خودرویی، شیمیایی، سرمایه گذاری و فرآورده های نفتی بودند. حقیقی ها حدود ۲۳۰ میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج کردند.

نفوذ شاخص بورس به کانال 1.6 میلیون واحدی

بورس۲۴ : شاخص کل قله ۱,۶ میلیون واحد را لمس کرد. ارزش معاملات خرد بیش از ۷,۶ هزار میلیارد تومان بود. پرمعامله ترین گروه های بازار امروز از لحاظ ریالی به ترتیب فلزی، خودرویی، شیمیایی، سرمایه گذاری و فرآورده های نفتی بودند. حقیقی ها حدود ۲۳۰ میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج کردند.


گروه های استخراج کانه های فلزی، محصولات شیمیایی، سرمایه گذاری ها، حمل و نقل و فلزات اساسی با ورود پول حقیقی و صنایع زراعت، چند رشته ای صنعتی، بیمه، سیمان، دارویی، انبوه سازی و بانکی با بیشترین ورود پول از سوی حقوقی ها همراه شدند.


بیشترین خریدهای حقیقی در نمادهای حگهر، کچاد، فزر، پارس، مدیریت، کگل، شبریز، جم، فخوز و فولاد صورت گرفت. حقوقی ها هم با بیشترین توان خود از سپید، بپاس، شستا، وصندوق، شتران، وتوکا، وبملت، شپنا، زپارس و تاصیکو حمایت کردند.


بورس تهران در روز جاری شروعی مثبت و متعادل داشت اما رفته رفته بر شدت عرضه ها افزوده شد. البته در روزی که شاخص کل با سطح بااهمیت ۱,۶ میلیون واحدی مواجه شده، این رفتار بازار قابل انتظار بود.


به هر رو، در پایان شاخص کل ۲۲ هزار و ۲۲۵ واحد افزایش را نسبت به دیروز تجربه کرد و به ارتفاع یک میلیون و ۶۰۶ هزار واحد رسید. نماد پتروشیمی پارس که در دقایق انتهایی بازار با ۲۶ درصد رشد قیمت بازگشایی شد توانست به تنهایی بیش از ۷ هزار واحد شاخص را بالا بکشد. کگل، فولاد، کچاد، فملی، شبریز و فخوز نیز بیشترین نقش را در صعود شاخص داشتند. شاخص هموزن اما یک هزار و ۴۱۱ واحد ریخت. در بازار فرابورس شاخص ۶۹ واحد سبز شد.

انتهای خبر

0
0