بولتن اقتصادی
1399/10/29
13:20
میلیون‌ها سهامدار بورسی؛ گروگان سیاستهای دولت و مجلس! ▫️سرمایه مردم در بازار سرمایه در حال سوختن است و کسی به فکر آنها نیست!

میلیون‌ها سهامدار بورسی؛ گروگان سیاستهای دولت و مجلس!▫️سرمایه مردم در بازار سرمایه در حال سوختن است و کسی به فکر آنها نیست!انتهای خبر

0
0