کانال کدال
1400/04/13
08:59
📊 نماد : خليبل 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 🏭 ش...

📊 نماد : خلیبل📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🏭 شرکت: مالیبل سایپا✍🏻 موضوع افشاء : تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف📋شرح: افزایش نرخ انواع قراضه ذوبی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به شرح زیر: ۱- قراضه پرسی از ۹۸۰۰۰ ریال به ازای هرکیلو به ۱۰۸۰۰۰ ریال ۲- قراضه فله از ۹۶۵۰۰ ریال به ازای هرکیلو به ۱۰۶۰۰۰ ریال ۳-قراضه آلیاژی و ضایعات چدنی از ۹۲۵۰۰ ریال به ازای هرکیلو به ۱۰۲۰۰۰ ریال ۴- آهن آلات سنگین بار از ۷۵۰۰۰ ریال به ازای هرکیلو به ۸۲۵۰۰ ریال
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #خلیبل #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۷:۲۴:۰۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0