بولتن اقتصادی
1399/09/23
08:33
بودجه ۱۴۰۰ کجا خرج می‌شود 🔹۱- جبران خدمات کارکنان یا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان 🔹۲- حقوق بازنشستگان و رفاه اجتم...

بودجه ۱۴۰۰ کجا خرج می‌شود🔹۱- جبران خدمات کارکنان یا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان🔹۲- حقوق بازنشستگان و رفاه اجتماعی۱۸۹ هزار میلیارد تومان🔹۳- استفاده از کالا و خدمات ۴۹ هزار میلیارد تومان🔹۴- یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض🔹۵- سایر هزینه‌ها که گفته می‌شود عمدتا مربوط به نیروهای مسلح استانتهای خبر

0
0