نوآوران امین
1399/09/30
18:53
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران(#ثاباد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 121...

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران(#ثاباد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۲۱۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۰,۳۸۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۶,۸۸۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۹۶۶۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۸۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0