محسن حسنلو
1400/01/17
08:41
#قثابت 💢 قند ثابت خراسان 💢 سهم در تایم فریم روزانه در ۱۴۸ روز کاری یعنی تقریبا ۸ ماه هست که در فاز اصلاح می باشد و الان ۲۸ روز کاری هست که عمدا ب...

#قثابت💢 قند ثابت خراسان 💢سهم در تایم فریم روزانه در ۱۴۸ روز کاری یعنی تقریبا ۸ ماه هست که در فاز اصلاح می باشد و الان ۲۸ روز کاری هست که عمدا با صف فروش کردن، نمیذارند قیمت سهم افت داشته باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0