سهام سودآور
1399/08/10
21:24
شفاف سازی مفصل #فاذر پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر افزايش سرمايه شرکت به استحضار می رساند پيرو صورتجلسه پيوست مورخ 1399/08/10 ب...

شفاف سازی مفصل #فاذر


پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به استحضار می رساند پیرو صورتجلسه پیوست مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ با حضور سهامداران عمده شرکت صنایع آذراب آقایان داریوش زلقی مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی دارنده ۲۶.۲ درصد سهام شرکت صنایع آذراب و آقای عبدالرضا شیرالی دارنده و نماینده سهامداران حقیقی با مالکیت حدود ۱۲ درصد سهام شرکت صنایع آذرآب به منظور کمک به رفع مشکلات سهامداران خرد شرکت تشکیل و در موارد زیر توافق و مقرر شد رسما از هییت مدیره شرکت خواسته شود که اقدامات زیر را با جدیت دنبال کنند. ۱) هییت مدیره شرکت پیگیری لازم برای بازگشایی نماد شرکت در اسرع وقت بعمل آورد. ۲)سهامداران امضاء کننده این صورتجلسه موافقت کامل خود را با افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی زمین و ساختمان شرکت طبق کارشناسی بعمل آمده توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه و همچنین از محل سود انباشته به مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال اعلام و پشتیبانی کامل خود را از این افزایش سرمایه اعلام و از هییت مدیره شرکت می خواهند که با ارایه گزارش توجیهی و اخذ تایید حسابرس مستقل این امر را در اسرع وقت نهایی کنند. ۳)با توجه به ملاحظات سهامداران عمده در حال حاضر در مورد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران موافقت حاصل نشد. هییت مدیره شرکت در صورت وجود توجیهات لازم با هماهنگی قبلی با سهامداران عمده و با در نظر گرفتن ملاحظات آنان گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را پس از گرفتن موافقت یک یا چند شرکت تامین سرمایه و حصول اطمینان از تعهد پذیره نویسی از سوی آنها به سهامداران عمده ارایه کنند.انتهای خبر

0
0