کارگزاری آبان
1399/11/14
10:56
📊#شلعاب اطلاعیه 99/11/14 *لعابیران* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به ...

📊#شلعاب


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*لعابیران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0