اقتصاد نیوز
1401/03/02
13:32
🔴قالیباف: امروز با کسانی کار دارند که دارند کار می‌کنند|افسوس می‌خورم برای افراد به ظاهر متخصص و قلمزن که نوکری دیگران می کنند محمدباقر قالیباف، ر...

🔴قالیباف: امروز با کسانی کار دارند که دارند کار می‌کنند|افسوس می‌خورم برای افراد به ظاهر متخصص و قلمزن که نوکری دیگران می کنندمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:▫️ در برخی موارد در تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌های دولتی به نوعی شجاعت را از مدیران گرفته‌ایم و بعد که قرار است واگذاری صورت گیرد طرف نمی‌داند که چه آینده‌ای مقابل او است چون پشت سرش را می‌بیند که واگذار شده اما با تغییر جریان سیاسی نبش قبر برای آن واگذاری صورت می‌گیرد.▫️باید شجاعانه تصمیم بگیریم و هزینه بدهیم که در غیر این صورت هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. در حوزه قضایی به ترک فعل رسیدگی می‌شود اما به نظرم رسیدگی نمی‌شود.▫️امروز در کشور ما با کسانی کار دارند که دارند کار می‌کنند. افسوس می‌خورم از وضع افرادی که به ظاهر متخصص و قلمزن هستند اما نوکری برای دیگران می‌کنند.▫️من گفتم از بحث‌ها عبور کردم اما معلوم نیست دوستانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند این طور باشند./ ایسنا@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0