بورس۲۴
1400/12/02
13:14
روند درآمد حق بیمه «ما» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه ما در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن حدود ۲۴۲۵ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرد.

روند درآمد حق بیمه «ما» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه ما در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن حدود ۲۴۲۵ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرد که از این مبلغ حدود ۲۷۴ میلیارد تومان آن مربوط به بهمن ماه می باشد.


ما
انتهای خبر

0
0