آواتحلیل
1399/09/04
11:39
#فخاس #بورس_کالا 5000 تن شمش بلوم با قیمت 8928 تومان عرضه و 1000 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فخاس


#بورس_کالا


۵۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۸۹۲۸ تومان عرضه و ۱۰۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0