کدال۳۶۰
1399/08/28
09:14
#بوعلی تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 🔹 زمان برگزاری: ساعت 09:00 مورخ 1398/1...

#بوعلی


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا🔹 زمان برگزاری: ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۰۹:۱۴:۵۰ (۶۹۳۱۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0