ساعت بورس
1400/04/13
09:10
فیلتر «حجم مشکوک» « #قرن » حجم مشکوک بیش از 4 برابر 30 روز گذشته(4,245,518 به نسبت 984,595) توجه ! مشکوک به نقطه حمایتی قیمت آخرین معامله:32,090...

فیلتر «حجم مشکوک»


« #قرن »


حجم مشکوک بیش از ۴ برابر ۳۰ روز گذشته(۴,۲۴۵,۵۱۸ به نسبت ۹۸۴,۵۹۵)


توجه ! مشکوک به نقطه حمایتی


قیمت آخرین معامله:۳۲,۰۹۰ (۴.۹۷)


⚠امروز در فیلترهای زیر نیز فیلتر شده است:


▫«قدرت خریدار به فروشنده»


▫«مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی»


📈نمودار سهم: /chart_gharn


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_gharn


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------📊 📉انتهای خبر

0
0