کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/07
18:32
#کدال #بهار1401 ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار 1401👇🏼" ➖ #وامید سود 5ریالی : افت -47% ➖ #وصندوق سود 116ریالی : رشد 14% ➖ #وبانک سود...

#کدال #بهار۱۴۰۱
✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار ۱۴۰۱👇🏼"➖ #وامید سود ۵ریالی : افت -۴۷٪


➖ #وصندوق سود ۱۱۶ریالی : رشد ۱۴٪


➖ #وبانک سود ۲۱ریالی : رشد ۴۴٪


➖ #وسپهر سود ۹۳ریالی : افت -۱۳٪


➖ #وصنعت سود ۸۸ریالی : افت -۶٪


➖ #واحصا سود -۳۸ریالی : رشد ۵۲٪


➖ #وبرق سود -۲۶ریالی : افت -۳۰۰٪


➖ #وپترو سود ۲۲۹۳ریالی : رشد ۸٪


➖ #وپویا سود ۱۲۸ریالی : افت -۴۶٪


➖ #وبوعلی سود ۴۶۳ریالی : رشد ۵۶٪
کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0