ایبنا
1399/09/04
08:38
🎙#گفتگو |پیش‌شرط‌های موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم اطهاری، اقتصاددان: 🔸سیاست‌های پولی که در ایران اجرا می‌شود چه به دلیل کسری بودجه و چه به خ...

🎙#گفتگو |پیش‌شرط‌های موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم


اطهاری، اقتصاددان:🔸سیاست‌های پولی که در ایران اجرا می‌شود چه به دلیل کسری بودجه و چه به خاطر پرداخت یارانه‌ها و غیره که در این شرایط کرونایی هم اجتناب‌ناپذیر است و چاره‌ای برای آن وجود ندارد، از نوع سیاست انبساطی است که اگر نتواند به رشد بخش مولد بیانجامد، افزایش نقدینگی را به دنبال دارد.🔹بخش مولد در ایران با موانع بسیاری برای فعالیت روبه‌رو است که به نظر من تا به حال، موانع داخلی از موانع خارجی بیشتر بوده است؛ طوری که نمی‌توان تولید را به اندازه‌ای افزایش داد که به پای شتاب افزایش نقدینگی برسد. بنابرابن چون بخش مولد حرکت کندی دارد، رکود تورمی ایجاد می‌کند که ایران سالیان سال است که با آن مواجه است.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۱۹۸۷۵/انتهای خبر

0
0