کارگزاری آبان
1401/06/01
07:27
📊#وساپا اطلاعیه 1401/05/31 *گروه سرمایه گذاری سایپا* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه آگهی عرضه ۱۴/۵۶ درصدسهام شرکت لوتوس پارس...

📊#وساپا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*گروه سرمایه گذاری سایپا*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه آگهی عرضه ۱۴/۵۶ درصدسهام شرکت لوتوس پارسیان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح رویداد:عطف به افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص واگذاری ۱۴/۵۶ درصد سهام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) با نماد لوتوس مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به شماره پیگیری ۹۱۵۵۵۸ به استحضار میرساند به علت نبود خریدار, عرضه معامله بلوکی ۱۴/۵۶ درصد شرکت یاد شده انجام نگردید و تصمیمات آتی از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
انتهای خبر

0
0